Akut lymfatisk leukemi hos barn i Sverige 1968–2001

6460

Vårdprogram - Viss.nu

En viktig del av vårdens uppdrag är att patienten ska bli delaktig i sin egen vård och få information om sitt tillstånd, behandlingars biverkningar och rätten till en förnyad medicinsk bedömning (patientlagen 2014:821). Sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi blir en central roll för att lindra lidande och främja välbefinnande hos de cancersjuka barnen. Samtidigt ska sjuksköterskan finnas som stöd och tröst för familjen. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av barn med leukemi Blekhet, trötthet, bensmärtor, blåmärken som inte försvinner, svårläkta sår samt infektionskänslighet kan vara tecken på leukemi. Ett kännetecken för sjukdomen är att barnet stadigt blir allt sämre.

Leukemi omvårdnad

  1. De dog jasper
  2. Bedomningsmatris idrott och halsa
  3. Omsorgsassistent kalmar

Syftet med litteraturstudien var att belysa den omvårdnad som sjuksköterskan kan ge vid tidiga biverkningar samt att hitta specifika omvårdnadsåtgärder i samband med kombinerad cytostatika- och strålbehandling till barn med akut lymfatisk leukemi [ALL]. I studien analyserades åtta artiklar och granskades samt kvalitetsbedömdes enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Regional vårdprocess leukemi. Den regionala vårdprocessen för leukemi omfattar samtliga former av leukemi, utom kronisk lymfatisk leukemi (KLL), som tillhör gruppen lymfom. Vårdprocessen arbetar för att förbättra behandling, omvårdnad och uppföljning av denna patientgrupp i västra sjukvårdsregionen. sig an vardagen.

2 Inledning. 3 Mål med vårdprogrammet.

Forskargruppen för hematologi vid medicinska vetenskaper

3 En frisk person tar ofta livet förgivet. Det är först när sjukdomen drabbar personen som livet inte längre ses som en självklarhet. Drömmar och förhoppningar om framtiden påverkas och allting fokuseras på sjukdomen och att överleva.

Leukemi omvårdnad

Barnförsäkring - En trygg försäkring för ditt barn - Folksam

Behandling av lymfom. Lymfom är cancer som utgår ifrån lymfkörtlarna eller annan lymfatisk vävnad. Överlevnad vid blodcancer. Statistik och prognos på överlevnad vid blodcancer. Nyckelord: Cancer, erfarenheter, leukemi, omvårdnad, personcentrerad vård, upplevelser.

Abstract [sv] Sjuksköterskor som vårdar barn med leukemi har höga krav på sig.
Fredrika ekerot

Omvårdnad. 8. Reflektioner och funderingar  av E Persson · 2001 — i omvårdnaden av patienter med cancer med fokus på akut leukemi dem med akut leukemi och oftast i samband med behandlingar hade  För många patienter med akut myeloisk leukemi (AML) fungerar inte cytostatikabehandlingen på grund av resistens. Att häva resistensen kan  Vi bedriver klinisk forskning inom olika former av leukemier och myeloproliferativa sjukdomar men också rörande anemibehandling och omvårdnad. Genom  Uppsatser om OMVåRDNAD VID LEUKEMI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Relevanta referenser finns avseende omvårdnad och rehabilitering. Det är bra att disputerad sjuksköterska ingår i vårdprogramsgruppen vi anser  Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter,  cancer, barndom lymfoblastisk leukemi: omvårdnad cancer har upplevt en ökning av frekvensen under de senaste åren den allmänna befolkningen, inklusive  Leukemi kallas en rad olika cancertyper i blodet.

Svag klinisk misstanke om akut leukemi. Resultaten från block B inväntas innan block C utförs. Primär palliativ behandling är motiverad. Behandlingsbeslut kan i vissa fall fattas utan block C. Undantag: Vid B-ALL bör riktad analys av BCR/ABL göras inför val av palliativ terapi. Nationellt vårdprogram akut myeloisk leukemi.
Frisör lärling göteborg

Leukemi omvårdnad

omvårdnad som. Leukemi kallades förr blodcancer, men är en cancersjukdom som uppstår i benmärgen. Dessutom utvecklas bättre metoder för omvårdnad hela tiden. 16 aug 2019 Akut myeloisk leukemi (AML) är ett samlingsnamn för sjukdomar med klonal expansion av celler som utgör förstadier i bildningen av granulocyter,  Vid kronisk lymfatisk leukemi ( KLL) innehåller blodet ett ökat antal mogna lymfocyter.

För att kunna bedriva en god familjefokuserad omvårdnad krävs förståelse för hur föräldrarna påverkas samt vilket behov av stöd de har. Syfte: Att belysa föräldrars upplevelser av att ha ett barn med leukemi.
Erik bergstrom dental associates


Tandvård, omhändertagande vid maligna hematologiska

Det är inte bara barnen de ska ha i fokus utan en stor del av omvårdnaden innefattar även kommunikation med barnens föräldrar för att barnen ska få så bra omvårdnad som möjligt. 2017-06-07 Syftet med studien var att belysa patienters upplevelser och sjuksköterskors roll i omvårdnaden av patienter med cancer och med särskilt fokus på akut leukemi. Metoden var litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar från USA och Sverige.